logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Centrul de consultanţă în orientarea pro şi post universitar

► Misiunea Centrului de consultanţă în orientarea pro şi postuniversitară

thumb_6400.jpgCentrul de  consultanţă în orientarea pro şi post universitară are misiunea de a media intre oferta Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi si cererea pietei fortei de munca cu studii superioare tehnice, prin asigurarea serviciilor specifice in cariera absolventilor nostri.

Centrul de Orientare Profesionala infiintat in luna mai 1996, este subordonat Prorectoratului pentru Relatii Internationale si Imagine Universitara. În anul 2009, centrul a fost reorganizat, noua sa denumire fiind Centrul de  consultanţă în orientarea pro şi post universitară.


► Obiectivul principal

Centrul are ca obiectiv principal asigurarea unui loc de munca in concordanta cu pregatirea si dorinta fiecarui absolvent al Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, la care se adauga:

 

1. Motivarea si atragerea absolventilor invatamantului liceal pentru a studia la facultatile Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi;

2. Motivarea si atragerea absolventilor invatamantului universitar pentru orientarea acestora catre cursurile de masterat organizate de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi;

3. Consilierea potentialilor candidati la concursul de admitere organizat de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi;

4. Consilierea absolventilor Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi pentru obtinerea unui loc de munca;

5. Contactarea firmelor industriale si a altor agenti economici, care pot oferi posibile locuri de munca pentru absolventii universitatii noastre;

6. Formarea si actualizarea bazelor de date cu absolventii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, cu firmele din tara si strainatate solicitante de specialisti cu pregatire superioara tehnica si tehnico-economica;

7. Efectuarea de cercetari de piata in scopul identificarii cerintelor firmelor romanesti, privind profilul pregatirii ingineresti si economico-ingineresti a absolventilor universitatii noastre;

8. Promovarea imaginii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi in randul absolventilor de liceu, a agentilor economici, a celorlalte institutiii de invatamant superior din tara si strainatate, prin toate mijloacele;

9. Obtinerea de mijloace financiare prin sponsorizare de la agentii economici interesati de angajarea absolventilor Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi;

10. Intocmirea anuala de material informativ: "Ghidul candidatului pentru admitere" - elaborat de colectivul departamentului;

 

► Obiectivele Centrului de consultanţă în orientarea pro şi post universitară

1. motivarea si atragerea absolventilor invatamantului liceal pe directia orientarii acestora catre facultatile Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi;

2. consilierea potentialilor candidati la concursul de admitere organizat la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi;

 

► Pietele tinta ale Centrului de consultanţă în orientarea pro şi post universitară

 

Piete tinta

1. absolventii de liceu - ca potentiali candidati (viitori studenti) ai Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi;

2. firmele industriale (de productie si de servicii, cu capital de stat sau privat) de la nivel local, regional si national - ca potentiali clienti si parteneri.

 

Activitati

1. elaborarea ghidului anual al candidatului pentru concursul de admitere la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi;

2. vizite promotionale la licee;

3. organizarea anuala a targurilor de locuri de munca pentru fiecare promotie de ingineri;

4. organizarea de miniseminarii (de o zi) cu viitorii absolventi din cadrul fiecarei facultati, avand ca tema orientarea profesionala;

5. consilierea absolventilor Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi pe directia gasirii unui loc de munca;

6. contactarea firmelor industriale si altor agenti economici care se pot constitui in posibile alternative viabile de plasare a absolventilor universitatii noastre;

7. formarea si dezvoltarea bazelor de date cu absolventii Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi cu firmele din tara solicitante de specialisti cu pregatire superioara tehnica si tehnico-economica;

8. efectuarea de cercetari de piata in scopul identificarii cerintelor firmelor romanesti, privind profilul pregatirii ingineresti si economico-ingineresti a absolventilor universitatii noastre;

9. activitati de promovare a imaginii Centrului si Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi in mass-media (presa scrisa si presa audio-vizuala);

 

► Realizarile Centrului de consultanţă în orientarea pro şi post universitară

In vederea orientarii profesionale, colectivul CCOPP, insotit de cadre didactice de la diferite facultati, efectueaza deplasari la liceele din municipiul Iasi si la celelalte licee din zona Moldovei. La liceele la care nu este posibila deplasarea, sunt trimise brosuri ("Ghidul candidatului pentru admitere") si pliante reprezentative ale facultatilor, la liceele din zona Moldovei, la liceele din judetele limitrofe Moldovei si la toate inspectoratele scolare judetene din tara.

 

Dinamica ocuparii locurilor de munca in raport cu numarul de absolventi, intre anii 1996 - 2011, pana la data de 24.01.2012 este:

 

Anul Nr. absolventi Nr. locuri munca * Gradul de ocupare in %
1996 1936 1183 61.1
1997 2919 1253 59.1
1998 1714 2157 125.8
1999 1985 2287 106.4
2000 2151 2631 122.3
2001 2381 2952 123.9
2002 2009 2226 110.8
2003 2349 2719 92.0
2004 2125 2188 102.96
2005 2417 2475 102.39
2006 2643 2908 110.02
2007 2525 3274 135.01
2008 2372 2571 102,10
2009 4303 2062 47,92
2010 2517 1155 45,88
2011 2002 782 39,06

* Gradul de ocupare in %, reprezinta raportul dintre numarul de oferte de locuri de munca si numarul de absolventi;

 

In anul 2009, au absolvit facultatea 2 serii de studenti: ultima cu 5 ani de studii şi prima cu 4 ani de studii (exceptie Facultatea de Arhitectura, 6 ani de studii). Au fost luati in calcul si absolventii de la studii de master.

 

Centrul colaboreaza cu intreprinderi din tara, pentru a oferi atat absolventi din ultima promotie cat si absolventi cu vechime profesionala. Deasemenea sunt si societati interesate sa incheie contracte cu viitorii absolventi (studenti din anii preterminali sau terminali), scopul final fiind asigurarea cu personal ingineresc.

 

Colaborarile se realizeaza prin mai multe forme:

1. prezentarea firmei in mod nemijlocit la universitatea noastra;

2. participarea firmei la Targul de locuri de munca organizat de universitate;

3. afisarea solicitarilor intreprinderilor la facultati, camine si la Centru;

4. sponsorizarzare pentru organizarea de targuri de locuri de munca;

5. sponsorizari pentru acordarea de burse suplimentare studentilor din anii preteriminali/terminali;

6. oferirea posibilitatii studentilor de a efectua practica de proiect sau chiar de a gasi o tema de proiect in respectiva intreprindere;

7. intermedierea relatiilor dintre universitate si firme in vederea incheierii unui protocol de colaborare cu societati comerciale din tara sau strainatate.

 

Prin posta electronica se pastreaza un contact permanent cu candidatii la admitere (in timpul anului scolar si mai ales inainte de admitere) cu viitorii absolventi ai Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi.

Centrul ofera prin telefon, e-mail sau la sediu informatii privind admiterea, taxe, posibilitatile de cazare, etc.

 

► Proiecte viitoare ale Centrului de consultanţă în orientarea pro şi post universitară

1. dezvoltarea si diversificarea activitatilor CCOPP;

2. implicarea studentilor - in regim de voluntariat - in activitatile CCOPP;

3. participarea CCOPP la intelegerea sistemului european de credite transferabile si consilierea studentilor in toate aspectele ce tin de acesta;

4. dezvoltarea unei dimensiuni europene in domeniul pregatirii profesionale continue;

5. promovarea sistemelor de invatamant de tip deschis si la distanta, in cadrul structurilor de pregatire profesionala continua;

6. dezvoltarea parteneriatului trans-national si accentuarea cooperarii cu firmele industriale romanesti.

 


Ing. Vladimir ZGHIBARCEA
referent - relatii publice si mass media

 

Adresa: Strada Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr.67, Corp T, etaj2, camera 217, Iasi, Romania 700050

Telefon: +40 232 211395; +40 232 278683/int.1367
E-mail: zghib@tuiasi.ro ; vzgibarcea@yahoo.com
Program: Luni, miercuri, joi intre orele 12,00-14,00

 

 

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.