logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Managementul Resurselor

Prorectorat Managementul Resurselor
 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE PRORECTORUL PENTRU STRATEGII UNIVERSITARE

1. Înlocuieşte rectorul în domeniul de atribuţii privind strategia universităţii.

2. Coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate economico-financiară, în conformitate cu prevederile legale si Carta Universităţii.

3. Coordonează elaborarea şi implementarea planului strategic al universităţii.

4. Coordonează elaborarea planurilor operaţionale anuale, a planurilor de achiziţii, investiţii, reparaţii şi întreţinere a spaţiilor de învăţământ.

5. Coordonează managementul resurselor financiare:

     - Eficientizează activitatea compartimentelor şi serviciilor din universitate, prin analize periodice privind sarcinile ce revin fiecărei persoane.

     - Coordonează activităţile de acordare a burselor de studii, de merit, sociale şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi:

 

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Studenţi organizează, prin Casele    de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada 13 iulie – 10 septembrie, Programul „Tabere Studenţeşti Tematice”:  Metodologia Programului ,,Tabere Studenţeşti Tematice"

 

     - Coordonează programele de dezvoltare a bazei materiale pentru activităţile didactice, de cercetare şi servicii.

     - Coordonează activităţile de gestionare, întreţinere şi închiriere a spaţiilor din universitate.

     - Coordonează planurile de investiţii, reparaţii si achiziţii.

     - Efectuează analize lunare a încadrării cheltuielilor în veniturile fiecărei facultăţi.

     - Coordonează acţiunile legate de managementul strategic al universităţii în privinţa resurselor umane, financiare, materiale şi de altă natură.

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.