logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Activitatea didactică și asigurarea calității

Prorectorat Activitatea Didactică și Asigurarea Calității
 

Prorectoratul Didactic coordoneaza şi îndrumă întreaga activitate didactică astfel încât Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi să-şi desfăşoare activităţile didactice în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului superior.

În acest sens, Prorectoratul Didactic, printr-o strânsă colaborare cu facultatile si departamentele, urmăreşte adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei, încurajează şi sprijină programele de perfecţionare, specializare şi conversie profesională, căutând mereu noi mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale a universităţii cu nevoile de dezvoltare socio-economică regională şi generală.

Tot în atribuţiile acestui prorectorat intră coordonarea managementului resurselor umane prin urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii personalului didactic şi a corelării necesarului de personal didactic cu posibilitătile economico-financiare a universităţii.

La Prorectoratul didactic găsiţi răspunsuri legate de:

     1. Legislaţia în vigoare (cu privire la învăţământul superior)

     2. Admitere (Oferta educaţionala, Numărul de locuri)

     3. Studenţi (Regulamente, Calendar universitar, Taxe, Finalizare studii)

     4. Cadre didactice (Concursuri pe posturi didactice)

Pentru amanunte legate de acestea click aici

 

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.