logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Buletinul Institutului Politehnic TUIAȘI

Buletinul Institutului Politehnic Iași

În anul 1946, ca urmare a eforturilor conducerii Institutului Politehnic din Iaşi, sprijinite pe competenţa ştiinţifică recunoscută, entuziasmul şi devotamentul profesorului dr. docent Dimitrie I. Mangeron, a apărut publicaţia ştiinţifică proprie a Politehnicii ieşene, intitulată de atunci şi cunoscută pe plan internaţional şi naţional ca Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Aceasta răspundea nevoii de a face cunoscute rezultatele cercetărilor întreprinse de cadrele didactice proprii şi de a realiza cu ușurință schimbul de informaţii ştiinţifice cu alte grupuri de cercetare ştiinţifică.

Pentru facilitarea schimbului cu periodice de specialitate din străinătate, în anul 1969 s-a considerat a fi utilă scindarea „Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi” în fascicole specifice domeniilor de cercetare. Acest proces a început în anul 1971, a continuat de-a lungul anilor şi actualmente „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi”, este publicat pe următoarele domenii de specialitate, cu minim 4 apariții pe an, astfel:

► Secţiunea Automatică şi Calculatoare

► Secţiunea Chimie şi Inginerie Chimică

► Secţiunea Construcţii de Maşini

► Secţiunea Construcţii şi Arhitectură

► Secţiunea Electrotehnică. Energetică. Electronică

► Secţiunea Hidrotehnică

► Secţiunea Matematică. Mecanică Teoretică. Fizică

► Secţiunea Ştiinţe Socio-Umane

► Secţiunea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

► Secţiunea Textile.Pielărie

Șase dintre secțiunile Buletinului IPI sunt acreditate CNCSIS la categoria B+, o secțiune la categoria B, 2 secțiuni la categoria C și o secțiune la categoria D. Articolele publicate în revistă sunt indexate în baze de date internaționale (BDI), cum ar fi de exemplu Zentralblatt, Index Copernicus, Ulrich’s, ProQuest, EBSCO, DOAJ.

Separarea pe secţii de specialitate a apărut datorită creşterii diversităţii domeniilor prezente în articolele destinate publicării şi a determinat lărgirea ariei schimburilor de publicaţii şi periodice ştiinţifice cu instituţii de prestigiu de pe toate continentele. Numărul de schimburi cu Universități şi Instituții de prestigiu din străinătate a crescut la 206. Au fost consolidate relaţiile cu edituri de renume, care trimit spre recenzare în paginile „Buletinului” monografii şi tratate recent editate, care sunt înregistrate apoi în fondul de carte al Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi din Iași”.

Asigurarea nivelului ştiinţific ridicat al revistei se realizează atât prin existenţa unui Colegiu Editorial international, care se actualizează anual și care reuneşte personalităţi ştiintifice din ţară şi străinătate, cât şi prin recenzarea lucrărilor de către un colectiv de referenţi selectat cu mare exigenţă din rândul celor mai valoroase cadre didactice proprii sau din alte centre universitare.

Lucrările publicate prezintă rezultatele cercetării ştiinţifice obţinute de autori, atât în activităţile de doctorat desfăşurate în facultăţi, cât şi în aceea de colaborare în cadrul consorţiilor proiectelor de cercetare ştiinţifică pe plan naţional şi internaţional. Revista constituie o oportunitate pentru schimbul de idei şi legarea unor punţi de colaborare între cadre didactice, cercetători, doctoranzi, specialişti în diferite domenii care abordează direcţiile de studiu menţionate. 

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2014

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.