logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Legislație/Noutăți

NOUTĂȚI

 

Rapoartele de evaluare internă a Școlii Doctorale și a domeniilor de studii universitare de doctorat

Metodologie de alegerea directorului Școlii doctorale și a consiliului acesteia la instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Metodologie de înființare a Școlii doctorale

Conferința Școlilor doctorale, 23 - 24 mai 2018 - INVITAȚIE - PLIANT

PROCEDURA de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat - FORMULARE

PROCEDURA privind recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în strainatate - CERERE TIP

PROCEDURA privind recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate - CERERE TIP

Informații bancare pentru plata în valută (EURO) a taxelor de școlarizare de către cetățenii din afara spațiului comunitar

 

 

LEGISLAȚIE

 

Ordinul nr. 5923/2016 -Metodologie echivalare titlu de doctor

Ordinul nr. 5921/2016 - Metodologie echivalare conducere doctorat

H.G. 134/02.03.2016 - Modificare H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat

Ordinul 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de functionare a CNATDCU si Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat

Ordonanta privind modificarea Legii 1 si HG de modificare a Codului studiilor doctorale

Ordinul nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5648/113.12.2013 privind modificarea Ordinului 5691/2011 referitor la sustinerea tezelor de abilitarea in vederea conferirii calitatii de conducator de doctorat

Ordonanta 22/2009 - privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana

Legea privind modificarea studiilor universitare de doctorat

Legea Educatiei Nationale - 1/2011

Codul studiilor universitare de doctorat HG 681/2011

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.