logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Admitere doctorat TUIAȘI

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

- PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 03 - 20.09.2018

 

- COLOCVIUL DE ADMITERE: 24 - 27.09.2018

 

- TESTUL LA LIMBA STRAINĂ - se va susține la data de 21.09.2018, ora 10.00, la Catedra de Limbi Străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5, de către:

 

• absolvenții universității noastre din promoțiile anterioare anului 2005

• absolvenții altor universități din promoțiile anterioare anului 2005

 

Absolvenții universității noastre sau ai altor universități începând cu promoția 2005 pot solicita de la decanatul facultății absolvite o adeverință (model - word / pdf) care să certifice faptul că au promovat o limbă straină (engleză, franceză sau germană) în perioada studiilor universitare de licență.

 

Taxa pentru susținerea testului:

 

 80 de lei pentru absolvenții universității noastre;

 100 de lei pentru absolvenții altor universități.

 

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de 2 ani.

 

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - Cod fiscal 4701606 (beneficiar - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; obiectul plății - taxa susținere test limbă straină doctorat - LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

 

 

I - ADMITEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI, A CETĂȚENILOR DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI STATELE APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Planificarea colocviului de admitere la doctorat
4. Comisiile de admitere
5. Comisiile de contestație
6. Criteriile de selecție
7. Tematica și bibliografia
8. Procedura de admitere (English version) | Formulare (English version)

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE - În anul universitar 2018 - 2019, taxa de școlarizare anuală este în cuantum de 3.000 de lei la toate facultățile. Taxa se va achita la facultatea la care va fi înmatriculat studentul doctorand.

 

 

II - ADMITEREA CETĂȚENILOR DE ETNIE RROMĂ

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români.

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - sunt aceleași ca și pentru cetățenii români

 

2. Numărul de locuri

 

 

III - ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat - sunt aceleași ca și pentru cetățenii români, la care se adaugă ANEXA 3 (declarația de apartenență)

 

2. Metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România - aceeași ca cea de anul trecut.

 

3. Numărul de locuri

 

 

IV - ADMITEREA CETĂȚENILOR STRĂINI DIN STATE AFLATE ÎN AFARA SPAȚIULUI COMUNITAR

 

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași conditii ca și la cetățenii români

 

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat

 

2. Metodologie admitere străini - valabilă cea emisă în 2017

 

3. ANEXA 2 - Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii / Application for the issuance of letter of acceptance to studees / Demande d'application pour la lettre d'acceptation aux etudes - PDF / WORD

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.