logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT TUIAȘI

PREZENTARE GENERALĂ

 

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

1. Științe inginerești

2. Științe exacte

 

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

a) cu frecvență buget - pentru o perioadă de 3 ani;

b) cu frecvență cu taxă - pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)

2. Programul de cercetare științifică (anul II și anul III)

 

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT - sunt profesori sau cercetători științifici gr.I (profesori asociați în Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi") care au titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

 

CONCURSUL DE ADMITERE - se organizează anual, în luna septembrie, conform Hotărîrii Guvernului, astfel:

1. Prima probă a concursului va consta în examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața unei comisii formate din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialitățtii respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

 

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
Procedura legala de susținere a tezei de doctorat este menționată în actele normative amintite mai sus.

 

→ Informații suplimentare puteți primi trimițând un e-mail la adresa doctorat@tuiasi.ro

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.