logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Regulamentul Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI
LEGISLATURA 2016 - 2020

 

I. CONSTITUIREA SENATULUI

 
Art.1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este autoritatea supremă de conducere a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
 
(2) Senatul are funcţii de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea Universităţii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu propriile sale hotărâri.
 
(3) Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi administrative ale Universităţii, precum şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.

[...]

 

II. STRUCTURA SENATULUI

Art.7. Structurile funcționale ale Senatului sunt:

 
a) Biroul Senatului;
b) Comisiile de specialitate;
c) Comisiile speciale;
d) Secretariatul Senatului.
 
[...]
 

III. ATRIBUŢIILE SENATULUI

Art.25. În concordanţă cu Legea 1/2011 şi Carta Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele:
 
a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii;
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
d) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii;
e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
i) încheie contractul de management cu Rectorul;
j) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie, prin comisiile de specialitate;
k) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie;
l) validează funcțiile și structurile de conducere, precum și rezultatele alegerilor academice la toate nivelurile;
m) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
n) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
o) stabilește comisii de specialitate, prin care controlează activitatea conducerii executive a Universității și a Consiliului de Administrație al acesteia; rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în Senat, stând la baza rezoluțiilor Senatului;
p) elaborează și adoptă metodologia de organizare a alegerilor academice din Universitate;
q) îndeplineşte şi alte atribuţii, conform Cartei Universităţii.
 
[...]
 
 

Descărcaţi tot REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SENATULUI pentru LEGISLATURA 2016 - 2020

 
 
.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.