logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Membrii Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

MEMBRII SENATULUI

LEGISLATURA 2016 - 2020

 

Nr. crt.

Gradul didactic

Numele şi prenumele

Facultatea

Funcția

1 Conf.dr.ing. HAPURNE Tania Mariana Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Președinte Senat
2 Prof.dr.ing. BOGDAN Ion Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Vicepreședinte Senat
3 Conf.dr.ing. BĂDĂRĂU Gheorghe Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Secretar Senat

4

Prof.dr.ing.

ADAM Maricel

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

5

Prof.dr.ing.

BACIU Constantin

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Președinte C2

6

Prof.dr.ing.

BEJAN Liliana Emilia

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

7

Prof.dr.ing.

BEJINARIU Costică

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Secretar C7

8

Prof.dr.ing.

BIALI Gabriela

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Membru Senat

9

Prof.dr.ing.

BLAGA Mirela

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Secretar C6

10

Prof.dr.ing.

BOFU Constantin

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Președinte C4

11 Prof.dr.ing. BOȚU Nicolae Facultatea de Construcții și Instalații Membru Senat

12

Prof.dr.ing.

CAŞCAVAL Petru

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

13 Conf.dr.ing. CERNĂTESCU Corina Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” Secretar C5

14

Prof.dr.ing.

CIOBANU Romeo Cristian

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

15

Prof.dr.ing.

CIOCOIU Iulian Aurelian

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

16

Prof.dr.ing.

CROITORU Cristian Gheorghe

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Președinte C6

17

Prof.dr.ing.

CURTEANU Silvia

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Membru Senat

18

Prof.dr.ing.

DOROFTEI Ioan

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

19

Sl dr.ing.

ENȚUC Ioana Sorina

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

20

Sl dr.ing.

GAIGINSCHI Lidia

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

21

Prof.dr.ing.

GĂLĂȚANU Cătălin Daniel

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Secretar C4

22

Prof.dr.ing.

GAVRILESCU Maria

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Secretar C2

23 Prof.dr.ing. GIURMA Ion Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Membru Senat

24

Conf.dr.ing.

HARPA Rodica

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

25

Prof.dr.ing.

HORODINCĂ Mihăiță

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

26

Conf.dr.ing.

ISTRATE Cristiana

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

27

Conf.dr.ing.

MAIER Stelian Sergiu

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Președinte C5

28

Prof.dr.ing.

MĂMĂLIGĂ Ioan

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Membru Senat

29 Conf.dr.ar.plast. MICU Maria Adriana Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Membru Senat

30

Prof.dr.ing.

MUNTEANU Corneliu

Facultatea de Mecanică

Membru Senat

31

Prof.dr.ing.ec.

NEDELCU Dumitru

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

32

Prof.dr.ing.

OLARU Dumitru

Facultatea de Mecanică

Președinte C1

33

Prof.dr.ing.

PĂNESCU Doru Adrian

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

34

Prof.dr.ing.

PLEȘCA Adrian Traian

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Secretar C3

35

Conf.dr.ing.

POSTOLACHE Mihai

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

36

Prof.dr.fiz.

RADINSCHI Irina

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

37

Lect.dr.mat.

ROMAN Marcel Romică

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Președinte C3

38

Prof.dr.ing.

SĂLCEANU Alexandru

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

39

Prof.dr.ing.

SĂRMĂŞANU CHIHAI Constantin

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Membru Senat

40

Conf.dr.ing.

SAVA Costică

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Membru Senat

41

Conf.dr.ing.

SCRIPCARIU Luminița

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

42

Conf.dr.ing.

ȘERBAN Elena

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Membru Senat

43

Prof.dr.ing.

SÎRBU Adriana

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Membru Senat

44 Prof.dr.ing. TEODOSIU Carmen Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” Membru Senat

45

Conf.dr.ing.

TIȚA Irina

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Membru Senat

46

Sl dr.ing.

TOMA Ionuț Ovidiu

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Membru Senat

47 Student ABABEI Alexandru Facultatea de Mecanică Membru Senat
48 Student BABEI George Marian Facultatea de Construcții și Instalații Membru Senat
49 Student BRADAN Andreea Simona Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Membru Senat
50 Student BREABĂN Sergiu Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Membru Senat
51 Student DAVID Sebastian Marian Facultatea de Mecanică Membru Senat
52 Student GĂBUREANU Marian Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Membru Senat

53

Student

HUMĂ Iuliana

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

54

Student

IRIMIA Alexandru Ionuț

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Membru Senat

55

Student

MĂTĂȘEL Elena Alice

Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

Membru Birou Senat

56

Student

POPA Adi Cătălin

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Membru Senat

57

Student

POROȘNIUC Nicoleta

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Membru Senat

58

Student

SUMĂNARU Robert Florin

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

59

Student

TĂRĂBOANȚĂ Georgiana

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Membru Senat

60

Student

TULUCEANU Marius Cosmin

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Membru Senat

61

Student

URSACHE Ioan

Facultatea de Construcții și Instalații

Membru Senat

62

Student

ZAZU Mihaela Cosmina

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Membru Senat

 

C1 - Comisia pentru programe de studii, evaluarea și asigurarea calității 

C2 - Comisia pentru cercetare - dezvoltare, antreprenoriat și parteneriat public privat

C3 - Comisia de relații internationale, imagine universitară și titluri onorifice

C4 - Comisia pentru activități studențești și servicii sociale

C5 - Comisia pentru strategie instituțională, infrastructură și management financiar

C6 - Comisia de informatizare și comunicații digitale

C7 - Comisia pentru Cartă, etică, regulamente și incompatibilități

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
>