logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

Metoda de selecție e candidaților pentru studiile universitare de masterat

și criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie 

 

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

A. Domeniul Ingineria Sistemelor

 

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

 

Unde

MA – media la concursul de admitere

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

A. Domeniul Ingineria Sistemelor

 

 

 

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă

B. Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

 

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

 

Unde

MA – media la concursul de admitere

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

B. Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

 

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

 

MA =  0.7 MF+0.3 MC

 

unde:

 

MF = media ex. de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

 

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Media   examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

 

MA = 0,8 MF + 0,2 MC

 

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

 

1. Media obținută la susținerea examenului de diploma/licență

2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

MA = 0.8 MF + 0.2 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

MA = 0.7 MF+ 0.3 MC

 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

Facultatea de Mecanică

 

 

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

 

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

  1. MF
  2. MC
  3. Nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  4. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Media examenului de diplomă/licență

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

 

MA = 0.7 MF + 0.3 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Media susţinere lucrare de diplomă

 

 

 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!