logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

Informaţii generale admitere master

 

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere

 

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

A. Domeniul Ingineria sistemelor

 

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie 

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 24 - 25 iulie

Afișare rezultat etapa I: 25 iulie

Etapa II : 26 - 29 iulie

Afișare rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 16-18 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie

Depunere acte în original:  20, 23 septembrie septembrie

Afișare rezultate finale: 23 septembrie

 

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 23 iulie

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 24 - 25 iulie

Afișare rezultat etapa I: 25 iulie

Etapa II : 26-29 iulie

Afișare rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 16-18 septembrie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie

Depunere acte în original:  20, 23 septembrie septembrie

Afișare rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei

 

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 24 - 25 iulie

Afișare rezultat etapa I: 25 iulie

Etapa II : 26-29 iulie

Afișare rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 16-18 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie

Depunere acte în original:  20, 23 septembrie septembrie

Afișare rezultate finale: 23 septembrie

 

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 23 iulie

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie

Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie

Depunere acte în original

Etapa I : 24 - 25 iulie

Afișare rezultat etapa I: 25 iulie

Etapa II : 26-29 iulie

Afișare rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 16-18 septembrie

Proba eliminatorie de lb. engleză: 19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie

Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie

Depunere acte în original:  20, 23 septembrie septembrie

Afișare rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2019

- înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie

- verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie

- afişarea rezultatelor: 26 iulie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie

- depunere acte în original: 26-29 iulie

Rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

- înscrierea candidaţilor: 9-19 septembrie

- verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu: 9-19 septembrie

- afişarea rezultatelor: 20 septembrie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 sept.

- depunere acte in original: 20-23 septembrie

Rezultate finale: 23 septembrie

 

Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2019

- înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie

- verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie

- proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins: 25 iulie

- afişarea rezultatelor: 26 iulie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie

- depunere acte în original: 26-29 iulie

Rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

- înscrierea candidaţilor: 9-19 septembrie

- verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9-19 septembrie

- proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins: 19 septembrie

- afişarea rezultatelor: 20 septembrie

- afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 sept.

- depunere acte in original: 20-23 septembrie

Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Sesiunea iulie 2019

- înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15-25  iulie

- afişarea rezultatelor: 26 iulie

- termen limită acte în original: 29  iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

- înscrierea candidaţilor: 9- 19 septembrie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15-19  septembrie

- afişarea rezultatelor: 20 septembrie

- termen limita acte in original: 23 septembrie

Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

Completare acte în original: 29 iulie - 02 august și 02-06 septembrie

Rezultate finale: 07 septembrie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 09-19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 09-19 septembrie

Afişarea rezultatelor: 20 septembrie

Completare acte în original: 21-24 septembrie

Rezultate finale: 24 septembrie

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Sesiunea iulie 2019

- înscrierea candidaţilor: 10-11 iulie, 15 iulie,  24 iulie

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-11 iulie, 15 iulie,  24 iulie

- afişarea rezultatelor: 26 iulie

- Depunere acte în original: 26-29 iulie

-Afisarea rezultatelor finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

- înscrierea candidaţilor: 13 sept.

- Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 septembrie

- afişarea rezultatelor: 20 septembrie

- depunere acte in original: 23 septembrie

- rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12, 16, 19 si 25 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

Depunere acte în original: 26 - 29 iulie

Afisarea rezultatului sesiunii de vara: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 9-19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13, 19 septembrie

Afişarea rezultatelor: 20 septembrie

Depunere acte în original:: 20-23 septembrie

Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilo: 10 - 25 iulie

Afisarea rezultatelor: 26 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie Depunerea actelor în original: 26 – 29 iulie

Afişarea rezultatelor finale admitere: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 9- 19 septembrie

Afisarea rezultatelor: 20 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 9-19 septembrie Depunerea actelor în original: 20 - 23 septembrie

Afişarea rezultatelor finale admitere:23 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

Depunere acte în original:  31 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor:  9-19 septembrie

Verificarea cunostintelor de specialitate: 9-19 septembrie

Afişarea rezultatelor: 20 septembrie

Rezultate finale: 24 septembrie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10 - 25 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 26 iulie

Afişarea rezultatelor: 26 iulie

Depunere acte în original: 26 - 29 iulie

Afișare rezultate finale: 29 iulie

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 9-19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 septembrie

Afişarea rezultatelor: 20 septembrie

Depunere acte în original: 20-23 septembrie

Afișare rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

 

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10- 25 iulie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie

Afişarea rezultatelor:  29 iulie

Depunere acte în original: 26-29 iulie

 

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor: 9-19 septembrie

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9-19 iulie

Afişarea rezultatelor: 19 septembrie

Depunere acte în original: 20-23 septembrie 

Rezultate finale: 23 septembrie

 

 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!