logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

 

graduate.png

Prezentarea programelor și specializărilor de la masterat și a condițiilor de admitere

 

 

TU alegi să îți urmezi visul, noi îți asigurăm viitorul!

 

 

► 77 programe de master

 

► 95% șanse se angajare ca specialist în domeniu

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

Calculatoare încorporate

 

♦ Sisteme distribuite şi tehnologii WEB

 

♦ Distributed systems and WEB technologies [EN]      

                       

Ingineria sistemelor

 

♦ Sisteme de control încorporate

 

♦ Sisteme şi control automat

 

♦ Systems and control [EN]          

    

 

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

 

Inginerie chimică

 

Ingineria procedeelor nepoluante

 

♦ Biomateriale polimerice şi bioresurse

 

♦ Controlul şi procesarea alimentelor

 

♦ Produse farmaceutice şi cosmetice

 

♦ Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate

 

♦ Materiale macromoleculare înalt performante

 

♦ Produse naturale

 

♦ Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată

 

♦ Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice

 

Ingineria mediului

 

♦ Managementul mediului

 

♦ Managementul mediului IFR

 

♦ Managementul mediului şi energie durabilă (Environmental management and sustainable energy)

 

♦ Controlul calităţii mediului ambiant

 

♦ Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor       

 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

 

Ingineria instalaţiilor

 

Instalaţii pentru construcţii

 

Inginerie civilă

 

♦ Evaluare şi administrare imobiliară

 

♦ Infrastructuri moderne pentru transporturi

 

♦ Ingineria clădirilor

 

♦ Inginerie geotehnică

 

♦ Inginerie structurală

 

♦ Structural enginering [EN]

 

♦ Management şi tehnologii speciale în construcţii

 

♦ Materiale şi produse performante pentru construcţii

 

♦ Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor

 

 

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

 

Inginerie industrială

 

♦ Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator

 

♦ Inginerie şi management în fabricaţia mecanică

 

♦ Managementul şi tehnologia producţiei

 

♦ Sisteme micromecanice

 

♦ Tehnologii avansate de fabricaţie

 

Inginerie mecanică

 

♦ Mecanica fluidelor aplicată

 

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

 

Electronică aplicată

 

Sisteme avansate în electronica aplicată

           

Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială

 

Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

 

Proiectarea circuitelor VLSI avansate

 

Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor

 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

 

Radiocomunicaţii digitale

 

Reţele de comunicaţii

 

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică aplicată

 

Inginerie electrică

 

Conversia energiei şi controlul mişcării

 

Sisteme electrice avansate

 

Sisteme informatice de monitorizare a mediului

 

Inginerie energetică

 

♦ Management energie – mediu              

                       

Managementul sistemelor de energie

 

Inginerie şi management

 

Inginerie şi management în contextul globalizării

 

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

 

Ingineria mediului

 

Ingineria şi managementul factorilor de mediu

 

Inginerie civilă

 

Inginerie hidrotehnică

 

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare

 

Inginerie geodezică

 

                 ♦ Geomatică şi cartografie

 

 

Facultatea de Mecanică

 

Ingineria autovehiculelor

 

Concepţia şi managementul proiectării automobilului

 

♦ Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

 

♦ Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere

 

♦ Sistemica transporturilor autopropulsate

 

Inginerie mecanică

 

♦ Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

 

♦ Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

 

♦ Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

 

Mecatronică şi robotică

 

♦ Mecatronică avansată

 

♦ Sisteme robotizate          

 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

Ingineria materialelor

 

Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală

 

♦ Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor

 

Inginerie mecanică

 

♦ Sisteme industriale pentru tehnologii moderne

 

Inginerie industrială

 

♦ Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

 

Inginerie industrială

 

Asigurarea calităţii în domeniul textile – pielărie

 

♦ Design industrial textil                    

                

♦ Design vestimentar

 

♦ Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie

 

♦ Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei

 

♦ Sisteme inovative de producţie în confecţii

 

♦ Tehnologii performante de tricotare

 

♦ Textile avansate

 

Inginerie chimică

 

♦ Ecodesign în finisarea textilelor                 

                                  

♦ Procesarea avansată a resurselor proteice

 

Inginerie şi management

 

♦ Ingineria şi managementul producţiei de bunuri şi servicii

 

♦ Inovare şi antreprenoriat

 

♦ Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

 

♦ Marketing industrial

 

Management şi administrarea afacerilor

 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!