logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE  ASACHI” DIN IAŞI
Studii universitare de licenţă, începând cu anul I - 2017 / 2018

Facultatea Domeniul de licenţă
Facultatea de Automatică și Calculatoare Ingineria sistemelor
Calculatoare şi tehnologia  informaţiei
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Inginerie chimică
Ingineria mediului
Inginerie şi management
Facultatea de Construcții și Instalații Inginerie civilă
Ingineria instalaţiilor
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Inginerie mecanică 
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie şi management
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Inginerie civilă
Inginerie geodezică
Ingineria mediului
Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Mecatronică şi robotică
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor
Inginerie mecanică
Inginerie industrială
Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial Inginerie industrială
Inginerie chimică
Inginerie şi management
Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino" Arhitectură

 

Oferta educațională licență

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!