logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

Metoda de selecție a candidaților pentru studiile universitare de licență

și criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie

 

Facultatea de

Automatică şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

Test grilă

din programa matematică M_mate_info

MA = 0.8 NTG + 0.2 MBac

unde:

NTG = Nota la testul grilă

MBac= media la examenul de bacalaureat

 

Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Facultatea de

Arhitectură "G.M. Cantacuzino"

Arhitectură

CONCURS

Disciplina de concurs:

Desen tehnic şi liber

MA = 0,8 MD + 0,2 MBac

unde:

MD = media la disciplina de concurs de Desen tehnic şi liber

MBac = media examenului de bacalaureat

Facultatea de

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Inginerie chimică

Concurs de dosare

 

MA = MBac

 

unde:

 

MBac=media examenului de bacalaureat

 

Ingineria mediului

Inginerie şi management

Facultatea de

Construcţii şi Instalaţii

Inginerie civilă

Ingineria instalaţiilor

Facultatea de

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Facultatea de

Electronică  Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie şi management

Facultatea de

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Inginerie geodezică

Ingineria mediului

Facultatea de

Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică

Facultatea de

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie mecanică

Facultatea de

Textile – Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială

Inginerie chimică

Inginerie şi management

 

 

 

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

1. Nota la testul grilă

2. Nota la proba scrisă la una din disciplinele Matematică/ Informatică/ Fizică la examenul de bacalaureat*

3. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"

Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber)

Celelalte facultăţi

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

 

*Candidaţii care nu au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică, vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!