logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

Dosarul de concurs pentru admiterea la studii de licență la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 2018

 

Dosarul de înscriere va conţine:

 

• cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F2) – disponibilă online aici. Candidații care se înscriu online vor primi cererea tipărită și completată în momentul în care vin cu dosarul la comisia de înscriere de la facultate. După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la dosar.

 

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;

 

• certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

 

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

 

• adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

 

• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

 

• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

 

• 2 fotografii color, 3 x 4 cm;

 

• alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune (lista completă este disponibila aici).

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!