logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

 

Nr. crt.

Facultatea

Condiţii speciale de admitere

 1.  

Automatică şi Calculatoare

Admişi fără concurs:

- candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași;

- candidaţii care, în clasele IX -  XII, au luat premiile 1, 2, 3, menţiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale:

- naţionale

- Informatică

- Tehnologia informaţiei

- Matematică

- Fizică

- candidații care, în clasele IX-XII, au luat premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică);

- premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii care au depus actele în original şi:

 • Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul ”Cristofor Simionescu”;
 • Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul ”High School Science Project”.

 

Admişi fără concurs :

- premianţii olimpiadelor naţionale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie;

- premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Construcţii şi Instalaţii

Admişi fără concurs, cu bonificaţie de 2 puncte la media de admitere - premianţi (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naţionale de Matematică, Ştiinţe, Tehnologii şi/sau alte concursuri naţionale în domeniul Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice;

Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Sunt admişi:

 1. fără concurs:

- candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale, inclusiv la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”;

 1. cu bonificaţie de 2 puncte la media finală - candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la fazele judeţene ale Concursului naţional de matematică „Adolf Haimovici” sau la Concursul de creativitate mecanică „Dumitru Mangeron”, organizate de ISJ Iaşi şi Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial;
 2. Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.
 1.  

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Sunt admişi:

 1. fără concurs:

- premianţi la concursuri/ olimpiade naţionale la una din disciplinele: Matematică, Fizică sau Informatică, precum şi la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii;

 1. cu bonificaţie de 1 punct la media finală - candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului;
 2. Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.
 1.  

Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Admişi fără concurs:

 • Candidații care au obținut distincții (premii, mențiuni) la olimpiade și/sau concursuri naționale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la discipline din aria curriculară ”Tehnologii”, la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician în instalații electrice/ electromecanic/ electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist;
 • Candidații care au fost premiați la Concursul de Creativitate în Fizică și Tehnologii ”Stefan Procopiu”, la oricare dintre secțiunile concursului ;
 • premianţii olimpiadelor internaţionale.
 1.  

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Admişi fără concurs - premianţii la olimpiade naţionale:

 • Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie geodezică
 • Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului

Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Mecanică

Admişi fără concurs:

- candidaţii care au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale de Matematică, Informatică, Fizică, Mecanică, Rezistenţa materialelor, Mecatronică;

- premianţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului;

- premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Admişi fără concurs :

- candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale ;

- premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Textile-Pielărie şi Management Industrial

Admişi fără concurs:

- candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale ;

- Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.

 1.  

Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

Admişi fără concurs, fără taxă de înscriere - candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premiul I, II, III) la olimpiade/ concursuri naţionale de profil, agreate de Ministerul Educației Naționale sau internaţionale în domeniul Arhitectură;

Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale

 

Conditii speciale de admitere

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!