logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

Română English

 

Admiterea la studii de licență a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

 

Downolad the English version                                              Descarcă documentul în format PDF

 

           

Cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE se pot înscrie la admitere în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele.

 

Pentru informaţii privind admiterea, documentele necesare, taxele etc, va rugăm să contactaţi facultatea.

 

În plus, candidaţii UE, SEE şi CE vor prezenta la dosarul de înscriere la admitere următoarele documente:

1. atestatul de recunoaştere a studiilor: http://cnred.edu.ro/

2. certificatul de competenţă lingvistică

 

 

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii de licenţă

 

Acte necesare

 

1. Cerere / Application form / Demande

► documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania;

 

2. Diploma de bacalaureat - copie legalizată 

► diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga;

► diplomele originale emise în statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:

 Ministerul Învățământului și Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau

 Ministerul Învățământului din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al țării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România

► Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga;

 

3. Foile matricole pentru toți anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – copii;

 

4. Documentul personal de identificare – copie:

►  paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau

►  alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;

 

5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză și franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de ministerul Afacerilor Externe din Grecia

 

6. Dovada plăţii sumei aferente:

►  pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

►  taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

 

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 și 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

 

Depunerea actelor

 

Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicită înscrierea.

 

Evaluarea dosarelor

 

Nu se soluționează dosarele care nu conțin: 

♦ toate documentele specificate în lista publicată;

formularul tipizat completat integral.

 

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

 

Atestatul / adeverința de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului sau delegatului universității.

 

Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare.

 

Informaţii suplimentare

 

Procedura pentru Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.

 

                                         prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Gabriela Lețcai, consilier

E-mail: letcai.gabriela@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40

Fax: 021 313 10 13

 

Veronica Muraru, consilier

E-mail: dinu.veronica@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 62 60

Fax: 021 313 10 13

 

 

 

 

Newsletter

Informează-te in permanență si află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Abonează-te la newsletter!