logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Legislatie Serviciul Tehnic

Legislaţie Serviciul Tehnic
 

1. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001 - act sintetic (fişier pdf)

2. Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008 - act sintetic (fişier pdf)

3. Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008 (fişier pdf)

4. Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 500 din 5 iulie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 543 din 9 august 2007 - act sintetic (fişier pdf)

5. Ordinul nr. 1620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 500/2007 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008 (fişier pdf)

6. Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 597 din 27 august 2007 - act sintetic (fişier pdf)

7. Ordinul nr. 1619 din 10 octombrie 2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - S.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 549/2007, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008 (fişier pdf)

8. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 735 din 30 octombrie 2008 (fişier pdf)

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.