logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Serviciul Tehnic | TUIASI

Serviciul Tehnic

 

Misiunea Serviciului Tehnic se concretizează în:

1. Dezvoltarea bazei materiale a Universităţii prin realizarea lucrărilor de investiţii: obiective, refuncţionalizări, modernizări şi diverse amenajări.

2. Creşterea siguranţei în exploatare a imobilelor cu destinaţie didactică prin executarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi reparaţii capitale.

3. Întreţinerea curentă a imobilelor pentru buna desfăşurare a procesului didactic.

4. Asigurarea furnizării utilităţilor: apă rece, energie electrică, energie termică şi gaze naturale la parametrii necesari desfăşurării procesului didactic, cercetării şi altor entităţi de pe platforma didactică beneficiare ale acestora.

5. Acordarea asistenţei tehnice facultăţilor şi departamentelor la realizarea lucrărilor de modernizare şi amenajare a spaţiilor, având ca sursă de finanţare veniturile proprii prin întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de achiziţii şi urmărirea execuţiei lucrărilor şi derulării contractelor atribuite.

6. Monitorizarea comportării în timp a  imobilelor în vederea stabilirii priorităţilor de intervenţie asupra acestora cu estimarea totodată a necesarului de fonduri din diferitele surse de finanţare.

7. Activitatea de consultanţă tehnică de specialitate, proiectare şi verificare a caietelor de sarcini în vederea achiziţiei de lucrări şi prestări servicii.

8. Asigurarea prezenţei specialiştilor în comisiile de evaluare şi atribuire a contractelor de lucrări, prestări servicii şi închirierii unor spaţii temporar disponibile.

9. Asigurarea cu personal instruit pentru realizarea procedurilor de achiziţii în sistem electronic.

10. Asigurarea cu personal calificat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

 

Descarcă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.