logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Serviciul Administrativ-Patrimoniu | TUIASI

Serviciul Administrativ - Patrimoniu
 

Serviciul Administrativ - Patrimoniu reprezintă structura care gestionează activitățile administrativ-patrimoniale la nivelul universitpții și funcționeaza în cadrul Directiei Generale Administrative a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.
Prin natura activităților din sfera proprie de responsabilitate, Serviciul Administrativ - Patrimoniu are incidența atât la nivel local (Primărie, Prefectură, Consiliul Local, Consiliul Județean și organismele subordonate acestora) cât și la nivel central (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Guvernul, Președinția și organismele subordonate acestora).

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciul Administrativ - Patrimoniu

Nomenclatorul arhivistic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași

 

Serviciul Administrativ - Patrimoniu își desfășoară activitatea, în principal, în următoarele direcții:

1. Identificarea spatiilor temporar disponibile care pot fi închiriate în conditiile legii în vederea obtinerii de venituri extrabugetare si efectuarea demersurilor necesare obtinerilor aprobarilor pentru închiriere, organizarea licitatiilor si întocmirea lunara a facturilor pentru chirii, sponsorizari si cote parte în cazul contractelor de asociere în participatiune. Înscrierea, pe baza formelor legale, în registrul unic de inventar, a tuturor mijloacelor fixe intrate în patrimoniul universitatii. În acest sens a fost elaborată "Procedura privind închirierea spaţiilor sau terenurilor temporar disponibile" aprobată prin Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Aasachi" din Iaşi nr. 679 din 21.04.2010 (fişier pdf);
 
2. Centralizarea propunerilor primite de la facultati, servicii si departamente privind casarea si declasarea mijloacelor fixe si obiectelor de mica valoare si efectuarea, în baza aprobarilor conducerii universitatii si M.E.C.T. a casarilor si declasarilor;
 
3. Efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare a imobilelor din patrimoniul universitatii;
 
4. Întocmirea documentatiilor privind transferul de mijloace fixe si obiecte de mica valoare în interiorul universitatii si catre sau de la alte institutii publice, pe baza solicitarilor de la facultati, servicii sau departamente si a aprobarilor conducerii universitatii;
 
5. Coordonarea activitatii de paza la fiecare facultate din universitate sub aspectul asistentei de specialitate, al instruirii personalului, verificarii acestuia, rezolvarii situatiilor neprevazute (absente nemotivate, întârzieri, concedii medicale de scurta durata), asigurarea pazei transporturilor de valori monetare, efectuarea instruirilor de specialitate în colaborare cu organele de politie;
 
6. Efectuarea de catre personalul special angajat din subordine a activitatii de îngrijire si paza a spatiilor utilizate de Administratia Centrala;
 
7. Evidenta centralizata a convorbirilor telefonice efectuate prin centralele si posturile directe din cadrul universitatii; verificarea si avizarea achitarii facturilor lunare pentru serviciile de telefonie; propunerea imputarii convorbirilor la serviciile cu valoare adaugata; verificarea existentei aprobarii de catre conducerea universitatii a convorbirilor internationale; defalcarea cheltuielilor pe utilizatori si comunicarea lunara catre acestia a evidentelor mentionate mai sus;
 
8. Avizarea facturii de salubritate, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza confirmarilor serviciilor si comunicarea lunara a situatiilor catre beneficiari;
 
9. Asigurarea functionarii în bune conditii a parcului auto din dotarea universitatii;
 
10. Asigurarea de catre Serviciul Civil de pompieri aflat în subordinea Serviciului Administrativ-Patrimoniu a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pentru imobilele din patrimoniul universitatii, cu toate implicatiile ce decurg din aceasta, asa cum se regasesc ele în sarcinile de serviciu ale sefului serviciului de pompieri civili;
 
11. Gestionarea corespondentei Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi;
 
12. Asigurarea activitatilor de protocol pentru manifestarile desfasurate în Aula universitatii si Sala Pasilor Pierduti si administrarea imobilului „T”;
 
13. Înregistrarea, inventarierea, pastrarea si casarea documentelor Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale si potrivit Nomenclatorului institutiilor de învatamânt superior si Deciziei Rectorului.
.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.