logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Licitații spații închiriate

Licitații spații închiriate

[actualizat 26.02 2019]

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc pe 25.02.2019.

hotărâre

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 

1.   Spaţiu în suprafaţă totală de 1875 m.p. și teren în suprafață de 100 m.p format din:

- Spaţiu în suprafaţă de 735 m.p. amplasat la parterul Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;

- Spaţiu în suprafaţă de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;

- Spaţiu în suprafaţă de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;

- Teren în suprafaţă de 100 m.p. amplasat în latura de vest al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună)

anunț

documentație

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T11 (hol), situat pe Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu nr. 5, Iași;
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1 al căminului T17 (hol), situat pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Iași;
 3. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 4 al căminului T17 (hol), situat pe pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Iași;
 4. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1 al căminului T18 (hol), situat pe pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 109, Iași;
 5. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parter Imobil A, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, situat pe pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 3, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

anunț

documentație de atribuire

 

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 26.11.2018 (etapa II). (27.11.2018)

hotărâre

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță licitație deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. spațiu în suprafață de 657 mp amplasat la parterul clădirii Hala Chimie (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;

2. spațiu în suprafață de 51,70 mp amplasat la etajul I al clădirii Hala Chimie (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;

3. 1. spațiu în suprafață de 1 mp amplasat la etajul I al clădirii Imobil CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), Decanat, situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;

anunț licitație

documente atribuire

 

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 30.10.2018. (01.11.2018)

hotărâre

 

Documentația de atribuire pentru închirierea unor spații / terenuri temporar disponibile prin aplicarea procedurii de licitație deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere. (15.10.2018)

documentație de atribuire

 

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 28.09.2018.

hotărâre

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 

1. spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T1-T2, situat pe Aleea Prof. Gheorghe Alexa nr. 1, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

2. spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T10, situat pe Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu nr. 3, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

3. teren în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T12, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 7, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

4. spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T14, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 11, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

5. spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la etajul 1 al căminului T19, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 1 A, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

6. spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T17, situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 111, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”.

7. spațiu în suprafață de 36 mp amplasat la etajul 1 al imobilului Hală MUS (Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.47.

anunț licitație

documente de atribuire

 

 

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 03.04.2018

hotărâre

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în str. prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. spaţiu în suprafaţă de 46 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.6, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

2. spaţiu în suprafaţă de 25 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.6, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

3. spaţiu în suprafaţă de 27 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.4, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

4. spaţiu în suprafaţă de 13,5 mp amplasat în hala MUS, et.1, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47

anunț licitație

documentația de atribuire

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași cu sediul în str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron  nr.67, tel:0232-278683, anunță licitație deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. spațiu în suprafață de 46 mp amplasat în imobilul CH P+7, et.6, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

2. spațiu in suprafată de 25 mp amplasat în imobilul CH - P+7, et.6, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

3. spațiu în suprafață de 27 mp amplasat în imobilul CH P+7, et.4, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

4. teren în suprafață de 2 mp amplasat în curtea interioară a imobilul CH, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

5. spațiu în suprafață de 13,5 mp amplasat în hala MUS, et. I , din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47

6. spațiu în suprafață de 1 mp amplasat în imobilul EN - parter hol, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.21

7. spatiu în suprafață de 1 mp amplasat în imobilul TEX6 - corp est, parter hol, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

anunț licitație

documentația de atribuire

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în strada prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, tel:0232-278683, anunță licitație deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. Spațiu în suprafață de 30 mp, amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47, Imobil MUS Corp B, parter;

2. Spațiu în suprafață de 49,5 mp (36 + 13,5 mp), amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil Hala MUS, et.1;

3. Spațiu în suprafață de 72 mp, amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 37, Imobil TEX5, parter.

anunț

 

Documentația de atribuire pentru închirierea unor spații temporar disponibile prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere.

documentație licitații

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

                1. Spaţiu în suprafaţă de 30 mp, amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47, Imobil MUS Corp B, parter.

                2. Spaţiu în suprafaţă de 49,5 mp (36 + 13,5 mp), amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil Hala MUS, et.1.

Spaţiu în suprafaţă de 72 mp, amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.37, Imobil  TEX5, parter.

anunț licitație

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. Teren în suprafaţă de 40 mp,  amplasat în Iaşi, Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” – terasa căminului T5

2. 53 spaţii (0,7 mp/spaţiu) amplasate în Campusul studenţesc „T.Vladimirescu” - hol cămine, sala de sport şi cantina studenţească  

anunț licitație

 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. Teren în suprafaţă de 40 mp,  amplasat în Iaşi, Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” – terasa căminului T5

2. 53 spaţii (0,7 mp/spaţiu) amplasate în Campusul studenţesc „T.Vladimirescu” - hol cămine, sala de sport şi cantina studenţească  

anunț licitație

documentație spații

 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.29, imobil TEX1, parter

2. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil TCM Corp A, et.1

3.  Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.3, imobil  A, parter

4. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi,  Bd.Carol I nr.11A, Corp A, et.1

5. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, Aleea Prof.Vasile Petrescu nr.3, din Campusul studenţesc „T.Vladimirescu”, cămine T3-T4, parter

6. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, Aleea Prof.Gheorghe Alexa nr.7, din Campusul studenţesc „T.Vladimirescu”, cămine T7-T8, parter

anunț licitație

documentație spații

 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1. Spatiu - 210 mp, Imobil TEX6, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

2. Spatiu - 515 mp, Imobil TEX6, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

3. Spatiu - 46 mp, Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

4. Spatiu - 17 mp Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

5. Spatiu - 25 mp Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

6. Spatiu - 25 mp Terasa imobilului CH, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

 

anunț licitație

documentație spații

 

 

Hotărâre de adjudecare pentru licitația din 10.03.2017

adjudecare

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

1.        Spaţiu – 210 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

2.        Spaţiu – 515 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

3.        Spaţiu – 54 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

 

anunț licitație

documentație spații 1

documentație spații 2

 

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.