logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Directia Bibliotecii Universitatii | TUIASI

Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice si cercetatorii din instituţiile de învăţământ superior. Accesul in bibliotecile universitare este deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea utiliza intregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior si participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare stiinţifică din instituţiile respective.

Bibliotecile universitare îndeplinesc sarcini in cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din Romania.

Bibliotecile universitare dezvoltă colectii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiintific şi de inaltă valoare culturală, din ţara şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare si de cultură.

În acest sens Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi a cărei menire este dintotdeauna, de a asigura şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare, a reacţionat în mod pozitiv  la noile cerinţe prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor utilizatorilor, în ciuda micşorării continue a resurselor financiare si umane.

Biblioteca Universitaţii Tehnice functionează in baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 si Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii Bibliotecilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată in Monitorul Oficial, partea I, nr.132/11.02.2005, a Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată in Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 şi a Regulamentul de organizare si functionare  a Bibliotecii.
Mai multe detalii şi informaţii privind Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi puteţi afla accesând site-ul www.tuiasi.ro/biblioteca.

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.