logo-tuiasi

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Achizitii Proiect S.E.I. în arii protejate

Achiziții Proiect S.E.I. în arii protejate

[Actualizat 31.03.2017]

Achiziție servicii realizare pagină web Proiect SEI - 31.03.2017

invitaţie de participare şi caiet de sarcini

 

Achiziție servicii realizare pagină web Proiect SEI - 22.03.2017

invitație de participare și caiet de sarcini

Erată: Se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor de la 27.03.2017 la data de 30.03.2017 inclusiv. Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până la data de 30.03.2017, vor avea denumirea „Servicii realizare pagina web aferente proiect SEI” şi codul CPV 72413000-8. Ofertele se vor transmite şi pe e-mail utiromanc@yahoo.com până la data de 30.03.2017 inclusiv.

 

Se anulează procedura de achiziție de servicii realizare pagină web Proiect SEI în baza prevederilor art. 212 alin. (1) lit. a) deoarece nu a fost depusă nicio ofertă pentru această achiziție.

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. - 22.03.2017

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în județul Iași, municipiul Iași, str. Dimitrie Mangeron nr. 67, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. - 27.02.2017

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în județul Iași, municipiul Iași, str. Dimitrie Mangeron nr. 67, anunță publicul interesat asupra depunerii studiului de evaluare adecvată în vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. - 24.02.2017

anunț

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată pentru proiectul „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. - 10.02.2017

anunț

informații de bază privind proiectul

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț” - 25.01.2016

anunț

 

Servicii de verificare documentatii tehnice aferente proiect SEI - 25.07.2016

documentația de atribuire

 

Servicii de realizare studii de evaluare adecvată de mediu și evaluare a impactului asupra mediului aferente proiect SEI - 06.07.2016

documentația de atribuire

Erata: In Invitatia de participare, punctul 3 si punctul 10.3, in loc de "minim un laborator de studii de mediu certificat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru efecturea de Studii de Evaluare a Impactului Asupra Mediului si pentru Studii de Evaluare Adecvata de Mediu" se va citi "minim 1 Elaborator de studii de mediu certificat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru efecturea de Studii de Evaluare a Impactului Asupra Mediului si pentru Studii de Evaluare Adecvata de Mediu".

 

Servicii de organizare evenimente aferente proiect SEI - 18.04.2016

Servicii de traducere aferente proiect SEI - 08.04.2016

.

ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului

 • ADMITERE 2017 | Fii parte din știința viitorului
 • TUIAȘI 200: Dezvelirea picturilor din Aulă
 • TUIAȘI 200: Universitatea prin ochii studenților
 • TU ești viitorul Universității Tehnice!
 • Iasi Educational Trade Show 2012
 • TUIAȘI 200: Adunare festivă de Zilele Universității
 • Facultatea de Arhitectură | Inspirație și levitați
 • Marșul Absolvenților TUIAȘI | Ediția 2012
 • Admitere 2014 TUIAȘI
 • Viitorul este absolvent al Universității Tehnice
 • Campus Studențesc Tudor Vladimirescu - 3D
 • Admitere septembrie 2015 TUIAȘI
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vă urează Sărbători Fericite!
 • Spot admitere TUIASI 2016
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 1
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 2
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 3
 • Spot Admitere TUIAȘI 2016 4
 • Deschidere an universitar 2016 - 2017 TUIAȘI
 • Cantina „Tudor Vladimirescu"

Newsletter

Află toate informațiile de actualitate despre Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.